Oswiedź nas!

CENNIK

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych (gniazdo itp.)

5 zł

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych (oprawa oświetleniowa itp.)

6 zł

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej punkt 1 faz (gniazdo itp.)

6 zł

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej punkt 1 faz (oprawa oświetleniowa itp.)

8 zł

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej punkt 3 faz

10 zł

Pomiar stanu izolacji instalacji obwód 1faz (gniazdo itp.)

10 zł

Pomiar stanu izolacji instalacji obwód 1faz (oprawa oświetleniowa itp.)

11 zł

Pomiar stanu izolacji obwód 3 faz

15 zł

Pomiar czasu zadziałania RCD

20 zł