Oferta usług elektrycznych

Roboty elektryczne

 • instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej a także w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • kompleksowe pomiary elektryczne
 • oświetlanie ulic i placów
 • stacje transformatorowe wnętrzowe i słupowe
 • produkcja i montaż rozdzielnic elektrycznych
 • montaż aparatury kontrolno – pomiarowej
 • rozruch instalowanych urządzeń elektrycznych
 • linie kablowe i napowietrzne niskiego oraz średniego napięcia
Technet - usługi elektryczne Mikołów
Technet - usługi elektryczne Mikołów

Roboty elektryczne niskoprądowe

 • instalacje sterownicze, sygnalizacyjne i przywoławcze
 • instalacje alarmowe
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje dozorowania i monitorowania obiektów
 • instalacje telefoniczne

Projekty budowlane branży elektrycznej

 • linie kablowe i napowietrzne niskiego oraz średniego napięcia
 • instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej a także w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • oświetlanie ulic i placów
 • stacje transformatorowe wnętrzowe i słupowe
 • instalacje sterownicze, sygnalizacyjne i przywoławcze
 • instalacje alarmowe
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje dozorowania i monitorowania obiektów
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje aparatury kontrolno – pomiarowej
Elektryk Mikołów