Cennik usług elektrycznych – Technet Mikołów

Cennik pomiarów elektrycznych

  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych (gniazdo itp.) – 5 zł
  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych (oprawa oświetleniowa itp.) – 6 zł
  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej punkt 1 faz (gniazdo itp.) – 6 zł
  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej punkt 1 faz (oprawa oświetleniowa itp.) – 8 zł
  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej punkt 3 faz – 10 zł
  • Pomiar stanu izolacji instalacji obwód 1faz (gniazdo itp.) –10 zł
  • Pomiar stanu izolacji instalacji obwód 1faz (oprawa oświetleniowa itp.) – 11 zł
  • Pomiar stanu izolacji obwód 3 faz – 15 zł
  • Pomiar czasu zadziałania RCD – 20 zł
Pomiary Elektryczne Mikołów